Legea 146/1997 taxele judiciare de timbru actualizată

Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial nr. 173 din 29 iulie 1997

Această lege a fost abrogată prin OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial nr. 173 din 29 iulie 1997.

Vedeţi şi normele metodologice de aplicare a acestei legi: Ordinul nr. 760/C/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Legea 146/1997 actualizată prin:

 • Legea 20/2012 - pentru modificarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 27/2012
 • OUG 71/2011 - pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar Monitorul Oficial 637/2011
 • Legea 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor Monitorul Oficial 714/2010
 • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi j), art. 31 alin. (2)–(4) şi art. 81 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 743/2010
 • Legea 277/2009 - privind aprobarea OUG 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 486/2009
 • OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 837/2008
 • OG 34/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 511/2001
 • OUG 75/2008 - privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei Monitorul Oficial 462/2008
 • OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 837/2008
 • OUG 75/2008 - privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei Monitorul Oficial 462/2008
 • OUG 51/2008 - privind ajutorul public judiciar în materie civilă Monitorul Oficial 327/2008
 • Legea 439/2006 - pentru completarea art. 15 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 973/2006
 • HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal Monitorul Oficial 112/2004
 • HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal Monitorul Oficial 112/2004
 • OG 12/2005 - pentru completarea art. 15 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 98/2005
 • HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal Monitorul Oficial 112/2004
 • OUG 58/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă Monitorul Oficial 460/2003
 • HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal Monitorul Oficial 112/2004
 • HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale Monitorul Oficial 875/2002
 • HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale Monitorul Oficial 875/2002
 • Legea 203/2002 - pentru modificarea şi completarea Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie Monitorul Oficial 340/2002
 • OG 34/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 511/2001
 • OUG 53/2000 - pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale Monitorul Oficial 227/2000
 • OUG 53/2000 - pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale Monitorul Oficial 227/2000
 • HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 Monitorul Oficial 454/1999
 • OG 30/1999 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială Monitorul Oficial 43/1999
 • Legea 26/1999 - pentru modificarea art. 17 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 31/1999
 • OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 40/1998
 • OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 40/1998
 • Rectificare Monitorul Oficial 287/1997 Monitorul Oficial 287/1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Art. 1

Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, şi se taxează în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege.

Legea 146/1997 actualizată prin:

HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 din 16 septembrie 1999, Monitorul Oficial 454/1999 ;

Art. 2

(1)Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

a)până la valoarea de 50 lei – 6 lei;

b)între 51 lei şi 500 lei – 6 lei + 10% pentru ce depăşeşte 50 lei;

c)între 501 lei şi 5.000 lei – 51 lei + 8% pentru ce depăşeşte 500 lei;

d)între 5.001 lei şi 25.000 lei – 411 lei + 6% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;

e)între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.611 lei + 4% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;

f)între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.611 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;

g)peste 250.000 lei – 6.611 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.

(11)Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cererilor privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum şi cererilor privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie cererii privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial.

(2) În cazul contestaţiei la executarea silită şi al opoziţiei la executare, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.

(3)Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarată în acţiune sau în cerere. Dacă această valoare este contestată sau apreciată de instanţă ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.

Legea 146/1997 actualizată prin:

Legea 20/2012 - pentru modificarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 11 ianuarie 2012, Monitorul Oficial 27/2012 ;

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

Art. 3

Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

a)cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept nepatrimonial

19 lei;

a1)cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic nepatrimonial

12 lei;

b)cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani

10 lei;

c)cereri pentru:

stabilirea calităţii de moştenitor – 50 lei/moştenitor – stabilirea masei succesorale – 3% la valoarea masei succesorale;

cereri de raport – 3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;

cereri de reducţiune a liberalităţilor – 3% la valoarea rezervei care urmează a fi reîntregită prin reducţiunea liberalităţilor;

 cereri de partaj – 3% la valoarea masei partajabile.

 

Separat de această taxă, dacă părţile contestă bunurile de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată în condiţiile art. 2 alin. (1);

d)cereri de recuzare în materie civilă

4 lei;

e)cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

10 lei;

f)cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare

10 lei;

g) contestaţii în anulare

10 lei;

h) cereri de revizuire

10 lei;

i) acţiuni în grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren

19 lei.

În ipoteza în care se revendică şi o porţiune de teren, se va adăuga şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate;

j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi – taxa se va calcula în condiţiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită sau asupra căruia se solicită constituirea unei servituţi

 

k) cereri de strămutare în materie civilă

4 lei;

l) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

4 lei;

m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

 

cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris

4 lei;

cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 39 lei;

 

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen

4 lei;

o)cereri pentru încuviinţarea executării silite

10 lei;

o1) cereri pentru emiterea somaţiei de plată

39 lei;

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor

388 lei;

r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit că asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit:

 

·                     înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39 lei;

·                     efectuarea de comisii rogatorii

78 lei;

s)cereri de înfiinţare a popririi

10 lei;

ş)cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor – 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată;

 

t)cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile

2 lei;

ţ)cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie

1 leu/pagină;

ţ1)cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1 lei;

u)notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, pentru fiecare comunicare

4 lei;

v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

1 lei;

x)cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

19 lei.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

OG 34/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 16 august 2001, Monitorul Oficial 511/2001 ;

HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 din 16 septembrie 1999, Monitorul Oficial 454/1999 ;

OG 30/1999 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială din 29 ianuarie 1999, Monitorul Oficial 43/1999 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

Art. 31

(1)Cererile introduse la instanţele judecătoreşti, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxează potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.

(2)Taxarea cererilor prevăzute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de părţi. În cazul în care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la această din urmă valoare.

(3)Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi la taxarea cererilor în materie de moştenire.

(4)Instanţele de judecată vor solicita la începutul fiecărui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscripţia teritorială a instanţei.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

OG 30/1999 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială din 29 ianuarie 1999, Monitorul Oficial 43/1999 ;

Art. 32

(1)În cazul cererilor prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, instanţa de judecată va solicita extras de carte funciară pentru bunurile imobile ce au carte funciară deschisă sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciară deschisă, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale şi dovada debitelor la zi ale cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.

(2)Dispoziţiile art. 20 din Legea 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari se aplică în mod corespunzător.

(3)În cazul acestor cereri, dacă instanţa de judecată va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

Art. 4

Cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării şi pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice

39 lei;

b)cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

19 lei.

Legea 146/1997 actualizată prin:

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 din 16 septembrie 1999, Monitorul Oficial 454/1999 ;

Art. 5

Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează:

a)cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

39 lei;

b)cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

39 lei.

Legea 146/1997 actualizată prin:

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 din 16 septembrie 1999, Monitorul Oficial 454/1999 ;

Art. 6

În materie comercială, se taxează următoarele cereri:

a)cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale

39 lei;

b)cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic

39 lei;

c)acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 278/2004

120 lei;

d)abrogat.

 

Legea 146/1997 actualizată prin:

Legea 277/2009 - privind aprobarea OUG 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 7 iulie 2009, Monitorul Oficial 486/2009 ;

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 din 16 septembrie 1999, Monitorul Oficial 454/1999 ;

OG 30/1999 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială din 29 ianuarie 1999, Monitorul Oficial 43/1999 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

Art. 7

Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

a)pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei

39 lei;

b)pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară

8 lei;

c)pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei

6 lei.

Legea 146/1997 actualizată prin:

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

Art. 8

Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

a)cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici

8 lei;

b)plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

8 lei;

c)cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei

4 lei.

Legea 146/1997 actualizată prin:

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 din 16 septembrie 1999, Monitorul Oficial 454/1999 ;

Art. 81

Abrogat.

Legea 146/1997 actualizată prin:

Legea 20/2012 - pentru modificarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 11 ianuarie 2012, Monitorul Oficial 27/2012 ;

Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi j), art. 31 alin. (2)–(4) şi art. 81 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 8 noiembrie 2010, Monitorul Oficial 743/2010 ;

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 din 16 septembrie 1999, Monitorul Oficial 454/1999 ;

OG 30/1999 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială din 29 ianuarie 1999, Monitorul Oficial 43/1999 ;

Art. 82

Cererile formulate potrivit Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

a)cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti

8 lei;

b)plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

8 lei;

c)cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc

4 lei.

Legea 146/1997 actualizată prin:

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

OG 34/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 16 august 2001, Monitorul Oficial 511/2001 ;

Art. 9

(1)Abrogat.

(2)Abrogat.

(3)Abrogat.

(4)Abrogat.

(5)Abrogat.

(6)Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-Legea 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate, se taxează cu 8 lei.

(7)Abrogat.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 din 16 septembrie 1999, Monitorul Oficial 454/1999 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

Art. 10

Cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie şi de chemare în garanţie se taxează după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale.

Art. 11

(1)Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din:

– taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă;

– taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani.

(2)Se timbrează cu 4 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:

– încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;

– încheierea de suspendare a judecării cauzei;

– hotărârile de declinare a competenţei şi de dezînvestire;

– hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;

– hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.

Legea 146/1997 actualizată prin:

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

OG 34/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 16 august 2001, Monitorul Oficial 511/2001 ;

HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 din 16 septembrie 1999, Monitorul Oficial 454/1999 ;

Art. 12

Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, se taxează cu 8 lei.

Legea 146/1997 actualizată prin:

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 din 16 septembrie 1999, Monitorul Oficial 454/1999 ;

Art. 13

Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se timbrează cu 8 lei.

Legea 146/1997 actualizată prin:

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 44/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, Monitorul Oficial 112/2004 ;

HG 1278/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, Monitorul Oficial 875/2002 ;

HG 752/1999 - privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea 146/1997 din 16 septembrie 1999, Monitorul Oficial 454/1999 ;

Art. 14

Când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.

Art. 15

Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la:

a)încheierea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă şi cele privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi executarea hotărârilor pronunţate în aceste litigii;

b)plata muncii membrilor cooperativelor de producţie meşteşugărească, de producţie mixtă agricolă-meşteşugărească, de invalizi şi de prestări de servicii;

c)obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere;

d)stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;

e)stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege;

f)restituirea de către persoanele fizice şi juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii şi ajutoare sociale celor accidentaţi în muncă;

f1)stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice;

g)stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept;

h)adopţie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicţie judecătorească, asistenţa bolnavilor psihic periculoşi, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuţiilor ce îi revin;

i)sancţionarea contravenienţilor;

j)protecţia consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agenţilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;

k)stabilirea drepturilor persoanelor fizice acţionare la societăţile comerciale agricole pe acţiuni;

l)valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie;

m)amenzile de orice fel:

n)exercitarea drepturilor electorale;

o)cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea;

p)orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru;

r)cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, precum şi cererile accesorii şi incidente.

s)stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare.

t)drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive politice în perioada regimului comunist din România.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OG 34/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 16 august 2001, Monitorul Oficial 511/2001 ;

Legea 439/2006 - pentru completarea art. 15 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 27 noiembrie 2006, Monitorul Oficial 973/2006 ;

OG 12/2005 - pentru completarea art. 15 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 21 ianuarie 2005, Monitorul Oficial 98/2005 ;

OG 34/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 16 august 2001, Monitorul Oficial 511/2001 ;

OUG 53/2000 - pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale din 19 mai 2000, Monitorul Oficial 227/2000 ;

OUG 53/2000 - pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale din 19 mai 2000, Monitorul Oficial 227/2000 ;

OG 30/1999 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială din 29 ianuarie 1999, Monitorul Oficial 43/1999 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

Art. 16

Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru şi contestaţiile introduse la curtea de apel împotriva hotărârilor comisiilor constituite în temeiul art. 20 din Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Art. 161

Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute sau emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OG 30/1999 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială din 29 ianuarie 1999, Monitorul Oficial 43/1999 ;

Art. 17

Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OG 30/1999 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială din 29 ianuarie 1999, Monitorul Oficial 43/1999 ;

Legea 26/1999 - pentru modificarea art. 17 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 26 ianuarie 1999, Monitorul Oficial 31/1999 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

Art. 171

Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

Art. 172

Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăţilor comerciale şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 58/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 25 iunie 2003, Monitorul Oficial 460/2003 ;

Art. 18

(1)Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată sau, după caz, de Ministerul Justiţiei.

(2)Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate.

(3)Cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere irevocabilă.

(4)În cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proporţional cu reducerea sumei contestate.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 58/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 25 iunie 2003, Monitorul Oficial 460/2003 ;

Rectificare Monitorul Oficial 287/1997 din 23 octombrie 1997, Monitorul Oficial 287/1997 ;

Art. 181

În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiţiei, soluţionarea cererii de reexaminare este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 58/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 25 iunie 2003, Monitorul Oficial 460/2003 ;

Art. 19

Taxele judiciare de timbru, precum şi sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum şi sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti pot fi plătite şi prin unităţi bancare în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, costurile operaţiunilor de transfer fiind în sarcina debitorului taxei.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

Art. 20

(1)Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat.

(2)Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determină o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. În cazul când se micşorează valoarea pretenţiilor formulate în acţiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea iniţială, fără a se ţine seama de reducerea ulterioară.

(3)Neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

(4)Dacă în momentul înregistrării sale acţiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului său iniţial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluţionată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal.

(5)În situaţia în care instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OG 34/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 16 august 2001, Monitorul Oficial 511/2001 ;

OG 30/1999 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială din 29 ianuarie 1999, Monitorul Oficial 43/1999 ;

Art. 21

(1)Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 193/2008.

(2)Instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii:

a)cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;

b)plata integrală a taxei, potrivit art. 20, nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate.

(3)În mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice.

(4)Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu eşalonarea sau amânarea plăţii.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

OUG 58/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 25 iunie 2003, Monitorul Oficial 460/2003 ;

Art. 211

(1)Pentru soluţionarea cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, instanţa poate solicita orice lămuriri şi dovezi părţii sau informaţii scrise autorităţilor competente.

(2)Asupra cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei de timbru instanţa se pronunţă fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului şi părţii adverse, dacă este cazul.

(3)Împotriva încheierii, părţile interesante pot formula cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii.

(4)Cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, instanţa pronunţându-se prin încheiere irevocabilă.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

Art. 212

(1)În cazul încuviinţării cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, prin încheiere se vor stabili, după caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul sau termenele de plată şi cuantumul ratelor.

(2)Eşalonarea plăţii taxelor judiciare se poate face pe parcursul a cel mult 2 ani.

(3)În cazul eşalonării sau amânării, instanţa transmite hotărârea de încuviinţare, care constituie titlu executoriu, Ministerului Economiei şi Finanţelor/organelor competente pentru urmărirea executării obligaţiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părţii din taxa datorată, la termenele stabilite. În titlul executoriu se vor menţiona şi codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal, precum şi orice alte date de identificare a debitorului. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor în a căror rază teritorială îşi are sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

Art. 22

Abrogat.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 58/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 25 iunie 2003, Monitorul Oficial 460/2003 ;

Art. 23

(1)Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petiţionarului, „următoarele cazuri“:

a)când taxa plătită nu era datorată;

b)când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;

c)când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale;

d)când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat;

e)când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă.

f)în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţională.

(2)În cazul prevăzut la lit. d), se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la lit. e), taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei.

(21)Abrogat.

(3)Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale.

(4)Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti sau, după caz, parchetului la care s-a introdus acţiunea sau cererea.

Legea 146/1997 actualizată prin:

Legea 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor din 25 octombrie 2010, Monitorul Oficial 714/2010 ;

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

OUG 212/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 837/2008 ;

Rectificare Monitorul Oficial 287/1997 din 23 octombrie 1997, Monitorul Oficial 287/1997 ;

Art. 24

(1)Taxele judiciare de timbru plătite prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile nu se restituie.

(2)De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate.

Art. 25

Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare, constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 71/2011 - pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar din 31 august 2011, Monitorul Oficial 637/2011 ;

OUG 58/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 25 iunie 2003, Monitorul Oficial 460/2003 ;

OG 34/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 16 august 2001, Monitorul Oficial 511/2001 ;

OG 30/1999 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială din 29 ianuarie 1999, Monitorul Oficial 43/1999 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

Art. 251

În scopul colectării sumelor prevăzute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justiţiei conturi la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului - nr. 50.32. „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat".

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 71/2011 - pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar din 31 august 2011, Monitorul Oficial 637/2011 ;

OUG 58/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 25 iunie 2003, Monitorul Oficial 460/2003 ;

Art. 26

(1)O cotă de 75% din sumele provenind din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti se constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprinde distinct în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel:

a)o cotă de 70% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, din care 50% va fi folosită pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică, iar 20% va avea ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente;

b)o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Superior al Magistraturii şi va fi folosită pentru asigurarea pregătirii profesionale a judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii şi, respectiv, Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente;

c)o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

d)o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente.

(2)Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.

(3)Diferenţa de procent de 25% din sumele prevăzute la alin. (1) se constituie venituri la bugetele locale.

(4)Sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetele locale.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 75/2008 - privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei din 11 iunie 2008, Monitorul Oficial 462/2008 ;

OUG 75/2008 - privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei din 11 iunie 2008, Monitorul Oficial 462/2008 ;

OUG 51/2008 - privind ajutorul public judiciar în materie civilă din 21 aprilie 2008, Monitorul Oficial 327/2008 ;

OG 11/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 29 ianuarie 1998, Monitorul Oficial 40/1998 ;

Rectificare Monitorul Oficial 287/1997 din 23 octombrie 1997, Monitorul Oficial 287/1997 ;

Art. 27

Ministerul Finanţelor va crea un cont bugetar separat pentru încasarea veniturilor prevăzute la art. 25 şi 26 din prezenta lege, pe care îl va comunica Ministerului Justiţiei, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Uniunii Avocaţilor din România, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Casei de Economii şi Consemnaţiuni, precum şi tuturor băncilor.

Art. 28

(1)Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege se actualizează o dată pe an cu indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi a Ministerului Finanţelor Publice.

(2)Pentru aplicarea prezentei legi, Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora norme metodologice în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Legea 146/1997 actualizată prin:

OUG 75/2008 - privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei din 11 iunie 2008, Monitorul Oficial 462/2008 ;

OUG 75/2008 - privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei din 11 iunie 2008, Monitorul Oficial 462/2008 ;

Art. 29

Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în situaţia în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc după această dată.

Art. 30

(1)Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

(2)Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

– art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) şi k), art. 3 lit. e) şi g), art. 9, art. 12 şi 13 (numai în ce priveşte acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac la instanţele judecătoreşti), precum şi art. 6 alin. 2 (modificat prin OG 4/1996) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru;

– art. 1–8 şi art. 14–16 din HG 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi serviciilor prestate de acestea, cu modificările ulterioare;

– art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990;

– cap. I din anexa nr. 2 la OG 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea 102/1994;

– art. 3 din OG 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea 105/1995;

– art. 150 alin. (3) din Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

– art. 5 lit. c) din Legea 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni;

– art. 26 lit. c) din HG 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni;

– art. 69 alin. (2) din Legea locuinţei nr. 114/1996;

– orice alte dispoziţii contrare.

Legea 146/1997 actualizată prin:

Legea 203/2002 - pentru modificarea şi completarea Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie din 19 aprilie 2002, Monitorul Oficial 340/2002 ;

OG 30/1999 - pentru modificarea şi completarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială din 29 ianuarie 1999, Monitorul Oficial 43/1999 ;

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

Comentarii despre Legea 146/1997 taxele judiciare de timbru actualizată