Constitutia Romaniei actualizata

Constituţia României actualizată şi republicată în Monitorul oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003.

  • Modificată şi completată prin Legea 429 2003 de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituţie, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare (art. 152 a devenit, în forma republicată, art. 156).
  • Legea 429 2003 de revizuire a Constituţiei României a fost aprobată prin referendumul naţional din 18–19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului naţional din 18–19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituţiei României.

Constituţia României, în forma iniţială, a fost adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991.

Cititi mai jos Constitutia Romaniei pe articole sau descarcati varianta PDF: constitutia romaniei actualizata PDF (parola: "legeaz")

Articol
ARTICOLUL 1 Statul român
ARTICOLUL 2 Suveranitatea
ARTICOLUL 3 Teritoriul
ARTICOLUL 4 Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
ARTICOLUL 5 Cetăţenia
ARTICOLUL 6 Dreptul la identitate
ARTICOLUL 7 Românii din străinătate
ARTICOLUL 8 Pluralismul şi partidele politice
ARTICOLUL 9 Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale
ARTICOLUL 10 Relaţii internaţionale
ARTICOLUL 11 Dreptul internaţional şi dreptul intern
ARTICOLUL 12 Simboluri naţionale
ARTICOLUL 13 Limba oficială
ARTICOLUL 14 Capitala
ARTICOLUL 15 Universalitatea Dispoziţii comune

ARTICOLUL 16 Egalitatea în drepturi Dispoziţii comune
ARTICOLUL 17 Cetăţenii români în străinătate Dispoziţii comune
ARTICOLUL 18 Cetăţenii străini şi apatrizii Dispoziţii comune
ARTICOLUL 19 Extrădarea şi expulzarea Dispoziţii comune
ARTICOLUL 20 Tratatele internaţionale privind drepturile omului Dispoziţii comune
ARTICOLUL 21 Accesul liber la justiţie Dispoziţii comune
ARTICOLUL 22 Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 23 Libertatea individuală Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 24 Dreptul la apărare Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 25 Libera circulaţie Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 26 Viaţa intimă, familială şi privată Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 27 Inviolabilitatea domiciliului Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 28 Secretul corespondenţei Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 29 Libertatea conştiinţei Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 30 Libertatea de exprimare Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 31 Dreptul la informaţie Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 32 Dreptul la învăţătură Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 33 Accesul la cultură Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 34 Dreptul la ocrotirea sănătăţii Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 35 Dreptul la mediu sănătos Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 36 Dreptul de vot Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 37 Dreptul de a fi ales Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 38 Dreptul de a fi ales în Parlamentul European Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 39 Libertatea întrunirilor Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 40 Dreptul de asociere Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 41 Munca şi protecţia socială a muncii Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 42 Interzicerea muncii forţate Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 43 Dreptul la grevă Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 44 Dreptul de proprietate privată Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 45 Libertatea economică Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 46 Dreptul la moştenire Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 47 Nivelul de trai Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 48 Familia Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 49 Protecţia copiilor şi a tinerilor Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 50 Protecţia persoanelor cu handicap Drepturile şi libertăţile fundamentale

Start 1  3   4  Final
Pagina 1 din 4