Legea 161/2003 actualizata

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicata in Monitorul Oficial nr. 279 din 21.4.2003

Ultima data actualizata prin: 

 • Lege nr. 134/2011 - pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 10 iulie 2011 Monitorul Oficial 481/2011
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente 22 aprilie 2011 Monitorul Oficial 285/2011
 • Lege-cadru nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 ianuarie 2011 Monitorul Oficial 877/2010
 • Lege-cadru nr. 330/2009 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 ianuarie 2010 Monitorul Oficial 762/2009
 • Lege nr. 144/2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate 27 mai 2007 Monitorul Oficial 359/2007
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 119/2006 - privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană 28 decembrie 2006 Monitorul Oficial 1036/2006
 • Lege nr. 251/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 18 iulie 2006 Monitorul Oficial 574/2006
 • Lege nr. 96/2006 - privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 06 mai 2006 Monitorul Oficial 380/2006
 • Ordonanţă de urgentă nr. 31/2006 - pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 20 aprilie 2006 Monitorul Oficial 357/2006
 • Ordonanţă nr. 2/2006 - privind reglementarea drepturilor salariate şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006 22 ianuarie 2006 Monitorul Oficial 57/2006
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2005 - privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese 09 martie 2005 Monitorul Oficial 200/2005
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 92/2004 - privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005 23 noiembrie 2004 Monitorul Oficial 1091/2004
 • Lege nr. 359/2004 - privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice 10 noiembrie 2004 Monitorul Oficial 839/2004
 • Lege nr. 359/2004 - privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice 12 octombrie 2004 Monitorul Oficial 839/2004
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 77/2003 - privind completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 02 iulie 2004 Monitorul Oficial 640/2003
 • Lege nr. 171/2004 - pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 22 mai 2004 Monitorul Oficial 456/2004
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 40/2003 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 18 aprilie 2004 Monitorul Oficial 378/2003
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 40/2003 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 02 iunie 2003 Monitorul Oficial 378/2003 
Articol
Art. 1 Legea 161
Art. 2 Legea 161
Art. 3 Legea 161
Art. 4 Legea 161
Art. 5 Legea 161
Art. 6 Legea 161 Dispoziţii generale
Art. 7 Legea 161 Dispoziţii generale
Art. 8 Legea 161 Dispoziţii generale
Art. 9 Legea 161 Dispoziţii generale
Art. 10 Legea 161 Dispoziţii generale
Art. 11 Legea 161 Dispoziţii generale
Art. 12 Legea 161 Dispoziţii generale
Art. 13 Legea 161 Dispoziţii generale
Art. 14 Legea 161 Procedura electronică
Art. 15 Legea 161 Procedura electronică

Art. 16 Legea 161 Procedura electronică
Art. 17 Legea 161 Procedura electronică
Art. 18 Legea 161 Procedura electronică
Art. 19 Legea 161 Procedura electronică
Art. 20 Legea 161 Procedura electronică
Art. 21 Legea 161 Procedura electronică
Art. 22 Legea 161 Procedura electronică
Art. 23 Legea 161 Condiţii de participare la procedura electronică
Art. 24 Legea 161 Condiţii de participare la procedura electronică
Art. 25 Legea 161 Implementarea Sistemului Electronic Naţional
Art. 26 Legea 161 Implementarea Sistemului Electronic Naţional
Art. 27 Legea 161 Implementarea Sistemului Electronic Naţional
Art. 28 Legea 161 Implementarea Sistemului Electronic Naţional
Art. 29 Legea 161 Implementarea Sistemului Electronic Naţional
Art. 30 Legea 161 Implementarea Sistemului Electronic Naţional
Art. 31 Legea 161 Dispoziţii finale
Art. 32 Legea 161 Dispoziţii finale
Art. 33 Legea 161 Dispoziţii finale
Art. 34 Legea 161 Dispoziţii generale
Art. 35 Legea 161 Dispoziţii generale
Art. 36 Legea 161 Prevenirea criminalităţii informatice
Art. 37 Legea 161 Prevenirea criminalităţii informatice
Art. 38 Legea 161 Prevenirea criminalităţii informatice
Art. 39 Legea 161 Prevenirea criminalităţii informatice
Art. 40 Legea 161 Prevenirea criminalităţii informatice
Art. 41 Legea 161 Prevenirea criminalităţii informatice
Art. 42 Legea 161 Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice Infracţiuni şi contravenţii
Art. 43 Legea 161 Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice Infracţiuni şi contravenţii
Art. 44 Legea 161 Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice Infracţiuni şi contravenţii
Art. 45 Legea 161 Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice Infracţiuni şi contravenţii
Art. 46 Legea 161 Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice Infracţiuni şi contravenţii
Art. 47 Legea 161 Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice Infracţiuni şi contravenţii
Art. 48 Legea 161 Infracţiuni informatice Infracţiuni şi contravenţii
Art. 49 Legea 161 Infracţiuni informatice Infracţiuni şi contravenţii
Art. 50 Legea 161 Infracţiuni informatice Infracţiuni şi contravenţii

Start 1  3   4   5  Final
Pagina 1 din 6