Legea 213 1998 actualizata - proprietatea publica

Legea 213 1998 actualizată 2011 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998

Legea 213 din 1998 actualizată prin:

  • Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil Monitorul Oficial 409/2011 
  • Legea 241/2003 - pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia Monitorul Oficial 415/2003
  • OUG 206/2000 - pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 Monitorul Oficial 594/2000
  • OUG 30/2000 - pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995 Monitorul Oficial 160/2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Regimul juridic al proprietăţii publice
Art. 8 Regimul juridic al proprietăţii publice
Art. 9 Regimul juridic al proprietăţii publice
Art. 10 Regimul juridic al proprietăţii publice
Art. 11 Regimul juridic al proprietăţii publice
Art. 12 Regimul juridic al proprietăţii publice
Art. 13 Regimul juridic al proprietăţii publice
Art. 14 Regimul juridic al proprietăţii publice
Art. 15 Regimul juridic al proprietăţii publice

Art. 16 Regimul juridic al proprietăţii publice
Art. 17 Regimul juridic al proprietăţii publice
Art. 18 Dispoziţii finale
Art. 19 Dispoziţii finale
Art. 20 Dispoziţii finale
Art. 21 Dispoziţii finale
Art. 22 Dispoziţii finale
Art. 23 Dispoziţii finale
Art. 24 Dispoziţii finale
Art. 25 Dispoziţii finale
Art. 26 Dispoziţii finale
Art. 27 Dispoziţii finale