Legea 455 2001 semnatura electronica actualizata

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

 

Legea 455 2001 privind semnătura electronică, publicata in Monitorul Oficial nr. 429 din 31.7.2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol
Art. 1 Legea 455/2001 Semnatura electronica Principii generale Dispoziţii generale
Art. 2 Legea 455/2001 Semnatura electronica Principii generale Dispoziţii generale
Art. 3 Legea 455/2001 Semnatura electronica Principii generale Dispoziţii generale
Art. 4 Legea 455/2001 Semnatura electronica Definiţii Dispoziţii generale
Art. 5 Legea 455/2001 Semnatura electronica Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art. 6 Legea 455/2001 Semnatura electronica Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art. 7 Legea 455/2001 Semnatura electronica Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art. 8 Legea 455/2001 Semnatura electronica Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art. 9 Legea 455/2001 Semnatura electronica Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art. 10 Legea 455/2001 Semnatura electronica Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art. 11 Legea 455/2001 Semnatura electronica Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art. 12 Legea 455/2001 Semnatura electronica Dispoziţii comune Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 13 Legea 455/2001 Semnatura electronica Dispoziţii comune Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 14 Legea 455/2001 Semnatura electronica Dispoziţii comune Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 15 Legea 455/2001 Semnatura electronica Dispoziţii comune Furnizarea serviciilor de certificare

Art. 16 Legea 455/2001 Semnatura electronica Dispoziţii comune Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 17 Legea 455/2001 Semnatura electronica Dispoziţii comune Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 18 Legea 455/2001 Semnatura electronica Furnizarea serviciilor de certificare calificată Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 19 Legea 455/2001 Semnatura electronica Furnizarea serviciilor de certificare calificată Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 20 Legea 455/2001 Semnatura electronica Furnizarea serviciilor de certificare calificată Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 21 Legea 455/2001 Semnatura electronica Furnizarea serviciilor de certificare calificată Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 22 Legea 455/2001 Semnatura electronica Furnizarea serviciilor de certificare calificată Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 23 Legea 455/2001 Semnatura electronica Suspendarea şi încetarea valabilităţii certificatelor Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 24 Legea 455/2001 Semnatura electronica Suspendarea şi încetarea valabilităţii certificatelor Furnizarea serviciilor de certificare
Art. 25 Legea 455/2001 Semnatura electronica Autoritatea de reglementare şi supraveghere Monitorizare şi control
Art. 26 Legea 455/2001 Semnatura electronica Autoritatea de reglementare şi supraveghere Monitorizare şi control
Art. 27 Legea 455/2001 Semnatura electronica Autoritatea de reglementare şi supraveghere Monitorizare şi control
Art. 28 Legea 455/2001 Semnatura electronica Autoritatea de reglementare şi supraveghere Monitorizare şi control
Art. 29 Legea 455/2001 Semnatura electronica Autoritatea de reglementare şi supraveghere Monitorizare şi control
Art. 30 Legea 455/2001 Semnatura electronica Autoritatea de reglementare şi supraveghere Monitorizare şi control
Art. 31 Legea 455/2001 Semnatura electronica Supravegherea activităţii furnizorilor de servicii de certificare Monitorizare şi control
Art. 32 Legea 455/2001 Semnatura electronica Supravegherea activităţii furnizorilor de servicii de certificare Monitorizare şi control
Art. 33 Legea 455/2001 Semnatura electronica Supravegherea activităţii furnizorilor de servicii de certificare Monitorizare şi control
Art. 34 Legea 455/2001 Semnatura electronica Supravegherea activităţii furnizorilor de servicii de certificare Monitorizare şi control
Art. 35 Legea 455/2001 Semnatura electronica Supravegherea activităţii furnizorilor de servicii de certificare Monitorizare şi control
Art. 36 Legea 455/2001 Semnatura electronica Acreditarea voluntară Monitorizare şi control
Art. 37 Legea 455/2001 Semnatura electronica Acreditarea voluntară Monitorizare şi control
Art. 38 Legea 455/2001 Semnatura electronica Omologarea Monitorizare şi control
Art. 39 Legea 455/2001 Semnatura electronica Omologarea Monitorizare şi control
Art. 40 Legea 455/2001 Semnatura electronica Recunoaşterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Art. 41 Legea 455/2001 Semnatura electronica Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art. 42 Legea 455/2001 Semnatura electronica Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art. 43 Legea 455/2001 Semnatura electronica Obligaţiile titularilor de certificate
Art. 44 Legea 455/2001 Semnatura electronica Contravenţii şi sancţiuni
Art. 45 Legea 455/2001 Semnatura electronica Contravenţii şi sancţiuni
Art. 46 Legea 455/2001 Semnatura electronica Contravenţii şi sancţiuni
Art. 47 Legea 455/2001 Semnatura electronica Contravenţii şi sancţiuni
Art. 48 Legea 455/2001 Semnatura electronica Contravenţii şi sancţiuni
Art. 49 Legea 455/2001 Semnatura electronica Dispoziţii finale
Art. 50 Legea 455/2001 Semnatura electronica Dispoziţii finale

Start 1
Pagina 1 din 2