ANEXA Nr. 1 Legea 458/2002

ANEXA Nr. 1

Parametrii de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile

Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.

2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 şi 3.

Tabel 1 A

Parametrii microbiologici

Parametru

Valoare admisă

(număr/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Enterococi

0

Tabel 1 B

Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente

Parametru

Valoare admisă

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

Enterococi

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Număr de colonii la 22C

100/ml

Număr de colonii la 37C

20/ml

Tabel 2

Parametrii chimici

Parametru

Valoare

CMA

Unitate

de măsură

Acrilamidă *)

0,10

g/l

Arsen

10

g/l

Benzen

1,0

g/l

Benz(a)piren

0,01

g/l

Bor

1,0

mg/l

Bromaţi *)

10

g/l

Cadmiu

5,0

g/l

Clorură de vinil *)

0,50

g/l

Cianuri totale

50

g/l

Cianuri libere

10

g/l

Crom total

50

g/l

Cupru *) , *)

0,1

mg/l

Dicloretan

1,2

g/l

Epiclorhidrină *)

0,10

g/l

Fluoruri

1,2

mg/l

Hidrocarburi policiclice aromatice *)

0,10

g/l

Mercur

1,0

g/l

Nichel *)

20

g/l

Nitraţi *)

50

mg/l

Nitriţi *)

0,50

mg/l

Pesticide *) , *)

0,10

g/l

Pesticide *) , *)

0,50

g/l

Total

 

 

Plumb *) , *)

10

g/l

Seleniu

10

g/l

Stibiu

5,0

g/l

Tetracloretana şi Tricloretenă

(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)

10

g/l

Trihalometani *)

100

g/l

Total

(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)

 

 

NOTĂ:

Tabel 3

Parametrii indicatori

Parametru

Valoare

CMA

Unitate

de măsură

Aluminiu

200

g/l

Amoniu

0,50

mg/l

Bacterii coliforme *)

0

număr/100 ml

Carbon organic total (COT) *)

Nici o modificare anormală

 

Cloruri *)

250

mg/l

Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii) *)

0

număr/100 ml

Clor rezidual liber *) *)

0,50

mg/l

Conductivitate

2.500

S cm-1 la 20C

Culoare

Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală

 

Duritate totală, minim

5

grade germane

Fier

200

g/l

Gust

Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală

 

Mangan

50

g/l

Miros

Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală

 

Număr de colonii la 22C

Nici o modificare anormală

 

Număr de colonii la 37C

Nici o modificare anormală

 

Oxidabilitate *)

5,0

mg O2/l

pH *) , *)

6,5; 9,5

unităţi de pH

Sodiu

200

mg/l

Sulfat *)

250

mg/l

Sulfuri şi hidrogen sulfurat

100

g/l

Turbiditate *)

5

UNT

Zinc

5.000

g/l

Tritiu *) , *)

100

Bq/l

Doza efectivă totală de referinţă *) , *)

0,10

mSv/an

Activitatea alfa globală *)

0,1

Bq/l

Activitatea beta globală *)

1

Bq/l

NOTĂ:

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ANEXA Nr. 1 Legea 458/2002