Legea 95 2006 actualizata a reformei in sanatate

Legea 95 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006

Legea 95 2006 actualizata prin:

 • OUG 125/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Monitorul Oficial 938/2011
 • Legea 220/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 851/2011
 • OUG 103/2011 - pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 854/2011
 • OUG 77/2011 - privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 680/2011
 • Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil Monitorul Oficial 409/2011
 • OUG 73/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 647/2011
 • OUG 68/2011 - pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 457/2011
 • Legea 115/2011 - pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 429/2011
 • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. b) şi e) şi a dispoziţiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 355/2011
 • OUG 32/2011 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 210/2011
 • Legea 276/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat Monitorul Oficial 888/2010
 • OUG 133/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu Monitorul Oficial 893/2010
 • OUG 117/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Monitorul Oficial 891/2010
 • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 863/2010
 • OUG 107/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 830/2010
 • OUG 88/2009 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 452/2009
 • OUG 72/2010 - privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 452/2010
 • OUG 48/2010 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării Monitorul Oficial 384/2010
 • OUG 69/2009 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 419/2009
 • OUG 1/2010 - privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar Monitorul Oficial 62/2010
 • OUG 114/2009 - privind unele măsuri financiar-bugetare Monitorul Oficial 919/2009
 • Legea 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional Monitorul Oficial 761/2009
 • OUG 104/2009 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 669/2009
 • OUG 88/2009 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 452/2009
 • OUG 69/2009 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 419/2009
 • OUG 192/2008 - privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă Monitorul Oficial 815/2008
 • OUG 227/2008 - pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 2/2009
 • OUG 162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale Monitorul Oficial 808/2008
 • OUG 226/2008 - privind unele măsuri financiar-bugetare Monitorul Oficial 899/2008
 • OUG 197/2008 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 824/2008
 • OUG 192/2008 - privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă Monitorul Oficial 815/2008
 • OUG 170/2008 - pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945–1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 792/2008
 • OUG 93/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 484/2008
 • Legea 157/2008 - pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 557/2008
 • OUG 93/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 484/2008
 • Legea nr. 388/2007 - bugetului de stat pe anul 2008 Monitorul Oficial 902bis/2007
 • Legea 281/2007 - pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 718/2007
 • OUG 90/2007 - privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal Monitorul Oficial 659/2007
 • Legea 264/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 503/2007
 • OUG 20/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 212/2007
 • OUG 72/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar Monitorul Oficial 803/2006
 • OUG 104/2006 - pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 1007/2006
 • OUG 88/2006 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal Monitorul Oficial 941/2006
 • OUG 72/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar Monitorul Oficial 803/2006
 • OUG 72/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar Monitorul Oficial 803/2006
 • OG 35/2006 - pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală Monitorul Oficial 675/2006
 • Rectificare Monitorul Oficial 391/2006 Monitorul Oficial 391/2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 


Cititi mai jos Legea 95 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii pe articole sau descarcati varianta PDF: legea 95 2006 actualizata PDF

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Principiile asistenţei de sănătate publică
Art. 8 Principiile asistenţei de sănătate publică
Art. 9 Principiile asistenţei de sănătate publică
Art. 10 Principiile asistenţei de sănătate publică
Art. 11 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 12 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 13 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 14 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 15 Autorităţile sistemului de sănătate publică

Art. 16 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 17 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 18 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 19 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 20 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 21 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 22 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 23 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 24 Autorităţile sistemului de sănătate publică
Art. 25 Controlul în sănătatea publică
Art. 26 Controlul în sănătatea publică
Art. 27 Controlul în sănătatea publică
Art. 28 Controlul în sănătatea publică
Art. 29 Asistenţa medicală
Art. 30 Asistenţa medicală
Art. 31 Asistenţa medicală
Art. 32 Asistenţa medicală
Art. 33 Asistenţa medicală
Art. 34 Asistenţa medicală
Art. 35 Asistenta farmaceutică
Art. 36 Asistenta farmaceutică
Art. 37 Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
Art. 38 Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
Art. 39 Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
Art. 40 Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
Art. 41 Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
Art. 42 Utilizarea mass-media în interesul sănătăţii publice
Art. 43 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 44 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 45 Dispoziţii generale
Art. 46 Dispoziţii generale
Art. 47 Dispoziţii generale
Art. 48 Dispoziţii generale
Art. 49 Dispoziţii generale
Art. 50 Atribuţii în realizarea programelor naţionale de sănătate

Start 1  3   4   5  Final
Pagina 1 din 18