Art. 182 Noul cod civil Procedura de instituire Curatela

CAPITOLUL IV
Curatela

Art. 182

Procedura de instituire

(1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soţului său, a rudelor sau a celor prevăzuţi la art. 111.

(2) Curatela nu se poate institui decât cu consimţământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimţământul nu poate fi dat.

(3) Numirea curatorului se face de instanţa de tutelă, cu acordul celui desemnat, printr-o încheiere care se comunică în scris curatorului şi se afişează la sediul instanţei de tutelă, precum şi la primăria de la domiciliul celui reprezentat.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 182 Noul cod civil Procedura de instituire Curatela
# mihaela stroe 28-Decembrie-2013
Reglementarea anterioară

C. fam.: Art. 154. (1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soţului sau, a rudelor, a celor arătaţi în art. 115, precum şi a tutorelui, în cazul prevăzut în art. 152 lit. c). Autoritatea tutelară poate institui curatela şi din oficiu. (2) Curatela nu se poate institui decât cu consimţământul celui reprezentat. în afară de cazurile în care consimţământul nu poate fi dat.
Răspunde
 
# Nelson Denisa 11-Ianuarie-2014
JURISPRUDENŢĂ

Este nelegală hotărârea pronunţată într-o cauză având ca obiect un partaj judiciar de bunuri comune, dacă instanţa, constatând moartea, survenită anterior acţiunii introductive, a uneia dintre părţi, chemată în proces pentru opozabilitatea hotărârii, a continuat judecata şi a soluţionat procesul în contradictoriu cu un curator desemnat pentru ocrotirea intereselor moştenitorilor acelei părţi, rămaşi însă neidentificaţi (C.A. Alba lulia, dec. nr. 144/2000, în C. Turianu p. 219).
Răspunde