OUG 44 2008 actualizata

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanta de Urgenta OUG 44 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicata in Monitorul Oficial nr. 328 din 25.4.2008 si utima data actualizata deOrdonanţă de urgenţă nr. 38/2009 - pentru modificarea art. 39 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 24 aprilie 2009 M. Of. 269/2009 Art. 39


Având în vedere că Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, a condus la disfuncţionalităţi în activitatea de autorizare, prevederile sale fiind interpretate în mod diferit de autorităţile publice locale desemnate cu aplicarea lor, paşii care trebuie parcurşi de către solicitanţi diferind de la o primărie la alta, luând în considerare că Legea nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevede obligativitatea parcurgerii unei proceduri de înregistrare în registrul comerţului, în procedura emiterii autorizaţiei de către autorităţile publice locale, prezentul act normativ conduce la reducerea birocraţiei, combaterea corupţiei şi la scurtarea termenelor de eliberare a autorizaţiilor, întrucât cuprinde dispoziţii care conduc la simplificarea procesului de autorizare şi înregistrare a celor care doresc să desfăşoare o activitate economică în una dintre cele mai simple forme ale acesteia, fiind stabilite criterii care nu lasă loc interpretării arbitrare şi fiind mutată procedura de autorizare şi înregistrare în întregime la registrul comerţului, ceea ce scurtează etapele pe care trebuie să le parcurgă un solicitant şi vine în întâmpinarea acestuia cu personal calificat şi cu o procedură care deja şi-a dovedit eficienţa în cazul societăţilor comerciale.
În condiţiile în care absenţa unor măsuri active de stimulare a mediului de afaceri, inclusiv prin reducerea procedurilor administrative, şi de creare a noi locuri de muncă conduce la prejudicierea dezvoltării durabile şi sustenabile a României şi la încetinirea ritmului de creştere economică, ţinând cont de faptul că autorizaţiile care intră în acest moment sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acoperă domenii de o deosebită importanţă socială şi economică, menţinerea dificultăţilor actuale de aplicare a procedurii de autorizare putând genera grave disfuncţionalităţi în desfăşurarea normală a respectivelor activităţi, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol
Art. 1 OUG 44/2008 Dispoziţii generale
Art. 2 OUG 44/2008 Dispoziţii generale
Art. 3 OUG 44/2008 Dispoziţii generale
Art. 4 OUG 44/2008 Dispoziţii generale
Art. 5 OUG 44/2008 Dispoziţii generale
Art. 6 OUG 44/2008 Dispoziţii generale
Art. 7 OUG 44/2008 Înregistrarea şi autorizarea funcţionării
Art. 8 OUG 44/2008 Înregistrarea şi autorizarea funcţionării
Art. 9 OUG 44/2008 Înregistrarea şi autorizarea funcţionării
Art. 10 OUG 44/2008 Înregistrarea şi autorizarea funcţionării
Art. 11 OUG 44/2008 Înregistrarea şi autorizarea funcţionării
Art. 12 OUG 44/2008 Înregistrarea şi autorizarea funcţionării
Art. 13 OUG 44/2008 Înregistrarea şi autorizarea funcţionării
Art. 14 OUG 44/2008 Înregistrarea şi autorizarea funcţionării
Art. 15 OUG 44/2008 Înregistrarea şi autorizarea funcţionării

Art. 16 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al PFA
Art. 17 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al PFA
Art. 18 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al PFA
Art. 19 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al PFA
Art. 20 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al PFA
Art. 21 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al PFA
Art. 22 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art. 23 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art. 24 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art. 25 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art. 26 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art. 27 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art. 28 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art. 29 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art. 30 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art. 31 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art. 32 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art. 33 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art. 34 OUG 44/2008 Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art. 35 OUG 44/2008 Dispoziţii finale
Art. 36 OUG 44/2008 Dispoziţii finale
Art. 37 OUG 44/2008 Dispoziţii finale
Art. 38 OUG 44/2008 Dispoziţii finale
Art. 39 OUG 44/2008 Dispoziţii finale
Art. 40 OUG 44/2008 Dispoziţii finale
Art. 41 OUG 44/2008 Dispoziţii finale
Art. 42 OUG 44/2008 Dispoziţii finale
Art. 43 OUG 44/2008 Dispoziţii finale
Art. 44 OUG 44/2008 Dispoziţii finale