Art. 509 cod procedura civila Vânzarea la licitaţie Urmărirea silită asupra bunurilor imobile

CAPITOLUL IV
Urmărirea silită asupra bunurilor imobile

SECŢIUNEA a III-a
Vânzarea la licitaţie

Art. 509

(1)Licitaţia începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la acea dată.

(2)Executorul va oferi apoi spre vânzare imobilul, prin trei strigări succesive, la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea potrivit art. 500 alin. (2) sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preţ.

(3)Dacă imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare strigările vor începe de la preţul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în publicaţie, scăzut cu valoarea acestor drepturi socotită potrivit art. 500 alin. (4).

(4)Dacă din cauza existenţei drepturilor arătate la alin. (3), nu s-a putut obţine un preţ suficient pentru acoperirea creanţelor ipotecare înscrise anterior, socotite după datele din cartea funciară, executorul judecătoresc va relua în aceeaşi zi licitaţia pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor începe de la preţul menţionat în publicaţia de vânzare, fără scăderea arătată în alin. (3).

(5)În cazul în care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 60 de zile, pentru care se va face o nouă publicaţie în condiţiile art. 504 alin. (3). La acest termen, licitaţia va începe de la preţul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat. Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei, la acelaşi termen bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 509 cod procedura civila Vânzarea la licitaţie Urmărirea silită asupra bunurilor imobile
# dan 08-Februarie-2014
Buna ziua...in cazul in care la o a doua licitatie, pentru un imobil, se prezinta o singura persoana poate cumva sa castige licitatia chiar daca da pretul mai mic decat cel publicat de executor?Care ar fi procentul minim pt care s-ar adjudeca un imobil? Cumva 30% din valoarea imobilului evaluat?
Răspunde
 
# irina.bianca 11-Ianuarie-2013
Practică juridică

1. Lipsa de concurenţi. Lipsa de concurenţi la o vânzare silită nu împiedică săvârşirea adjudecării asupra unicului amator şi cumpărător care se prezintă şi oferă un preţ (Cas. II, 19 iunie 1872, Em. Dan, Codul adnotat, p. 835, nr. 16).
Răspunde