Legea 295/2004 regimul armelor şi muniţiilor

Legea 295/2004 actualizată privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 814 din 17 noiembrie 2011 în baza art. VII din Legea 117/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 27 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea 295/2004 actualizata prin:

  • Legea 288/2011 - pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, Monitorul Oficial 892/2011.
Articol
Art. 1 Domeniul de reglementare
Art. 2 Definiţii
Art. 3 Autoritatea competentă
Art. 4 Aspecte generale privind regimul armelor
Art. 5 Regimul armelor militare şi al unor dispozitive destinate armelor letale
Art. 6 Condiţii generale privind deţinerea armelor
Art. 7 Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelor
Art. 8 Regimul juridic al armelor deţinute ilegal sau al căror deţinător nu este cunoscut ori a decedat
Art. 9 Dreptul de procurare, deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiei
Art. 10 Condiţii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor
Art. 11 Documente care atestă dreptul de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor
Art. 12 Obligaţii generale ale titularului autorizaţiei de procurare a armelor sau al permisului de armă
Art. 13 Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale
Art. 14 Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale
Art. 15 Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizaţia de procurare

Art. 16 Valabilitatea autorizaţiei de procurare a armelor
Art. 17 Condiţiile exercitării dreptului conferit prin autorizaţia de procurare a armelor
Art. 18 Pierderea dreptului de procurare a armelor
Art. 19 Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor
Art. 20 Modalităţi specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane
Art. 21 Vânzarea armelor letale
Art. 22 Solicitarea acordării permisului de armă şi a înscrierii armei în permisul de armă
Art. 23 Acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei
Art. 24 Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deţinere şi, după caz, de port şi folosire
Art. 25 Valabilitatea permisului de armă
Art. 26 Condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor
Art. 27 Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere
Art. 28 Anularea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor
Art. 29 Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă
Art. 30 Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă
Art. 31 Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale
Art. 32 Limitele exercitării uzului de armă
Art. 33 Obligaţii în cazul efectuării uzului de armă
Art. 34 Păstrarea, portul şi folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor
Art. 35 Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de vânătoare
Art. 36 Transportul şi portul armelor de vânătoare
Art. 37 Uzul de armă de vânătoare
Art. 38 Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare
Art. 39 Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de tir
Art. 40 Transportul, portul şi folosirea armelor de tir
Art. 41 Portul şi folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice
Art. 42 Procurarea muniţiei de către titularii dreptului de port şi folosire a armelor letale
Art. 43 Procurarea muniţiei de către colecţionarii de arme
Art. 44 Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale
Art. 45 Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale
Art. 46 Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor letale
Art. 47 Autorizarea călătoriilor în state terţe cu armele letale şi muniţia corespunzătoare
Art. 48 Eliberarea autorizaţiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru călătorii în state terţe
Art. 49 Autorizarea călătoriilor în interes de serviciu, în afara teritoriului României, cu armele letale şi muniţia din dotare
Art. 50 Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea permisului de armă

Start 1  3  Final
Pagina 1 din 3