Art. 257 Constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Finanţarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale

CAPITOLUL V
Finanţarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale

SECŢIUNEA 1
Constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Art. 257

(1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 213 alin. (1).

(2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 5,5%, care se aplică asupra:

a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri realizate din desfăşurarea unei activităţi dependente;

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar;

c) veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit şi veniturilor din silvicultură, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b);

d) indemnizaţiilor de şomaj;

e) Abrogată;

f) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d), alin. (21) şi (22) şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.

21) Abrogat.

(22) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor art. 259 alin. (2).

(3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), alin. (21) şi (22) şi la art. 213 alin. (2) lit. h), contribuţia se calculează asupra tuturor acestor venituri.

(4) În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, contribuţia lunară de 5,5% datorată se calculează asupra sumei reprezentând o treime din salariul de bază minim brut pe ţară.

(5) Contribuţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) se plătesc după cum urmează:

a) lunar, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi d);

b) trimestrial, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi la alin. (4);

c) anual, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi f).

(6) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra sumelor acordate în momentul disponibilizării, venitului lunar de completare sau plăţilor compensatorii, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii, precum şi asupra indemnizaţiilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare.

(7) Obligaţia virării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care plăteşte asiguraţilor veniturile prevăzute la alin. (2) lit. a), d) şi e), respectiv asiguraţilor pentru veniturile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi f).

(8) Termenul de prescripţie a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se stabileşte în acelaşi mod cu cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale.

Legea 95 2006 actualizată prin:

Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. b) şi e) şi a dispoziţiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii din 23 mai 2011, Monitorul Oficial 355/2011;

OUG 117/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 891/2010;

Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 863/2010;

OUG 107/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii din 6 decembrie 2010, Monitorul Oficial 830/2010;

OUG 226/2008 - privind unele măsuri financiar-bugetare din 30 decembrie 2008, Monitorul Oficial 899/2008;

OUG 93/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii din 24 iunie 2008, Monitorul Oficial 484/2008;

Legea nr. 388/2007 - bugetului de stat pe anul 2008 din 31 decembrie 2007, Monitorul Oficial 902bis/2007;

OUG 72/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar din 20 septembrie 2006, Monitorul Oficial 803/2006;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 257 Constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Finanţarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale
# novac stefanache 30-Iunie-2014
O persoana care o perioada de timp nu a avut nici-un venit,deci fara venituri,are obligatia sa plateasca asigurarile de sanatate?Ma intreb de unde,daca raspunsul este afirmativ!
Răspunde
 
# dumitru gheorghe 23-Ianuarie-2013
printre atitea trimiteri de la art la art al la al litera la litera nu am reusit sa aflu daca pensionarii care lucreaza pe baza de conventie civila mai cobtribuie la cas in afara de cea din pensie ?cine imi poate da un raspuns LEGIC ? din legea 95/2006 cu modificarile si completarile de rlgoare .
Răspunde