Legea cultelor. Legea 489/2006 actualizata

Legea 489 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelorpublicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 8.1.2007

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Relaţiile dintre stat şi culte Cultele
Art. 8 Relaţiile dintre stat şi culte Cultele
Art. 9 Relaţiile dintre stat şi culte Cultele
Art. 10 Relaţiile dintre stat şi culte Cultele
Art. 11 Relaţiile dintre stat şi culte Cultele
Art. 12 Relaţiile dintre stat şi culte Cultele
Art. 13 Relaţiile dintre stat şi culte Cultele
Art. 14 Relaţiile dintre stat şi culte Cultele
Art. 15 Relaţiile dintre stat şi culte Cultele

Art. 16 Relaţiile dintre stat şi culte Cultele
Art. 17 Recunoaşterea calităţii de cult Cultele
Art. 18 Recunoaşterea calităţii de cult Cultele
Art. 19 Recunoaşterea calităţii de cult Cultele
Art. 20 Recunoaşterea calităţii de cult Cultele
Art. 21 Recunoaşterea calităţii de cult Cultele
Art. 22 Recunoaşterea calităţii de cult Cultele
Art. 23 Personalul cultelor Cultele
Art. 24 Personalul cultelor Cultele
Art. 25 Personalul cultelor Cultele
Art. 26 Personalul cultelor Cultele
Art. 27 Patrimoniul cultelor Cultele
Art. 28 Patrimoniul cultelor Cultele
Art. 29 Patrimoniul cultelor Cultele
Art. 30 Patrimoniul cultelor Cultele
Art. 31 Patrimoniul cultelor Cultele
Art. 32 Învăţământul organizat de culte Cultele
Art. 33 Învăţământul organizat de culte Cultele
Art. 34 Învăţământul organizat de culte Cultele
Art. 35 Învăţământul organizat de culte Cultele
Art. 36 Învăţământul organizat de culte Cultele
Art. 37 Învăţământul organizat de culte Cultele
Art. 38 Învăţământul organizat de culte Cultele
Art. 39 Învăţământul organizat de culte Cultele
Art. 40 Asociaţiile religioase
Art. 41 Asociaţiile religioase
Art. 42 Asociaţiile religioase
Art. 43 Asociaţiile religioase
Art. 44 Asociaţiile religioase
Art. 45 Asociaţiile religioase
Art. 46 Asociaţiile religioase
Art. 47 Asociaţiile religioase
Art. 48 Asociaţiile religioase
Art. 49 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 50 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Start 1
Pagina 1 din 2