OUG 71 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar

OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr. 416 din 18 iunie 2009

OUG 71 2009 actualizată prin:

  • Legea 230/2011 - pentru aprobarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar Monitorul Oficial 864/2011 
  • OUG 45/2010 - pentru modificarea art. 1 din OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar Monitorul Oficial 337/2010
  • OUG 18/2010 - pentru modificarea şi completarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar Monitorul Oficial 162/2010
  • OUG 45/2010 - pentru modificarea art. 1 din OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar Monitorul Oficial 337/2010
  • OUG 18/2010 - pentru modificarea şi completarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar Monitorul Oficial 162/2010

Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,

având în vedere influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,

având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul Românieiadoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1

(1)Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a)în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

b)în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

c)în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d)în anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

e)în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(2)În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.


OUG 71 2009 actualizată prin:

Legea 230/2011 - pentru aprobarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar din 5 decembrie 2011, Monitorul Oficial 864/2011 ;

OUG 45/2010 - pentru modificarea art. 1 din OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar din 19 mai 2010, Monitorul Oficial 337/2010 ;

OUG 18/2010 - pentru modificarea şi completarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar din 9 martie 2010, Monitorul Oficial 162/2010 ;

OUG 45/2010 - pentru modificarea art. 1 din OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar din 19 mai 2010, Monitorul Oficial 337/2010 ;

OUG 18/2010 - pentru modificarea şi completarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar din 9 martie 2010, Monitorul Oficial 162/2010 ;

Art. 2

Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 1.

Art. 3

Plăţile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub incidenţa prevederilor OUG 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 76/2009, şi a prevederilor Ordinului ministrului justiţiei, al ministrului economiei şi finanţelor, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a OUG 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei se execută cu respectarea prevederilor art. 1 şi 2.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor

Dan Nica

Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

p. Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri,

Maria Pârcălăbescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul apărării naţionale,

Mihai Stănişoară

Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Marin Anton,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Ministrul turismului,

Sorin Munteanu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,

Vasile Blaga

Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional,

Theodor Paleologu

Ministrul tineretului şi sportului,

Monica Maria Iacob-Ridzi

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Gabriel Sandu

Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,

Victor-Viorel Ponta

Comentarii despre OUG 71 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar
# Popescu Enache 01-Septembrie-2014
Buna ziua,
Am o hotarare definitive din 2014 cu privire la castigarea sporului de calculator. Cum se plateste. Tot dupa Legea 230/2011?
Răspunde
 
# flory 06-Aprilie-2014
Solicit un raspuns avizat din partea unui specialist in domeniu,in sensul urmator:daca aceste drepturi salariale castigate in instanta prin hot.jud.definitive si irevocabile in luna oct.2010(in cazul de fata) nu au fost puse in plata din diverse motive nici pana in prezent,dar nici nu au existat cereri de executare silita din partea partii vatamate,in aceste conditii mai pot fi platite conf.oug.71/2009,s-au sunt prescrise (au trecut 3 ani)si acele titluri executorii si-au pierdut puterea executorie,nefiind solicitata plata in termen de 3 ani?OUG.71/2009 al.2 se specifica doar ca orice executare silita se suspenda de drept pe aceasta perioada 2012-2016,dar cu prescriptia acestor drepturi cum ramane?Va multumesc!
Răspunde