Art. 13 Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie Infracţiuni

CAPITOLUL III
Infracţiuni

SECŢIUNEA a 3-a
Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie

Art. 13

Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Legea 78 2000 actualizată prin:

Legea 161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei din 19 aprilie 2003, Monitorul Oficial 279/2003;


Art. 131

Infracţiunea de şantaj, prevăzută la art. 194 din Codul penal, în care este implicată o persoană dintre cele prevăzute la art. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani.

Legea 78 2000 actualizată prin:

Legea 161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei din 19 aprilie 2003, Monitorul Oficial 279/2003;


Art. 132

Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani.

Legea 78 2000 actualizată prin:

Legea 521/2004 - privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1123/2004;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 13 Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie Infracţiuni
# MARIAN STOICHESCU 01-August-2013
Nu sunt functionar public dar ca incepere a urmaririi penale am fost sanctionat in baza art.13_2, este corect?
Răspunde