Art. 230 Noul Cod Penal Furtul în scop de folosinţă Furtul

CAPITOLUL I
Furtul

Art. 230

Furtul în scop de folosinţă

(1) Furtul care are ca obiect un vehicul, săvârşit în scopul de a-l folosi pe nedrept, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în art. 228 sau art. 229, după caz, ale cărei limite speciale se reduc cu o treime.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancţionează folosirea fără drept a unui terminal de comunicaţii al altuia sau folosirea unui terminal de comunicaţii racordat fără drept la o reţea, dacă s-a produs o pagubă.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 230 Noul Cod Penal Furtul în scop de folosinţă Furtul
# Ricarda Adam 27-Iulie-2016
Spre deosebire de vechea reglementare, în noul Cod penal, furtul în scop de folosinţă este prevăzut distinct şi se referă la două împrejurări distincte. în Codul penal din 1969, furtul în scop de folosinţă era o modalitate a faptei de furt în formă simplă, prevăzut prin dispoziţiile art. 208 alin. (4) şi sancţionat ca acesta.

în noul Cod penal se menţine incriminarea furtului când obiectul acestuia este un vehicul sustras în scopul folosinţei pe nedrept, dar, ca element de noutate, este expres incriminată fapta de folosire fără drept a unui terminal de comunicaţii al altuia sau a unui terminal de comunicaţii racordat fără drept la o reţea, dacă s-a produs o pagubă.

Ceea ce caracterizează şi justifică incriminarea distinctă a furtului în scop de folosinţă este chiar elementul laturii subiective prevăzut în denumirea infracţiunii, scopul urmărit de făptuitor, care nu este de a-şi însuşi bunul, ci doar de a-l folosi o anumită perioadă.

Prin incriminarea expresă a folosirii fără drept a unui terminal de comunicaţii al altuia sau a unui terminal de comunicaţii racordat fără drept la o reţea se pune capăt controverselor doctrinare şi soluţiilor din practica judiciară, care fie au considerat că fapta de instalare a unui post telefonic la cablul de alimentare al altui abonat nu constituie furt, fie, dimpotrivă, că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, obiectul material al acesteia fiind constituit din impulsurile electromagnetice sustrase*1. Existenţa infracţiunii în această modalitate este însă condiţionată de producerea unei pagube, iar, în cazul neproducerii ei, nu sunt întrunite toate elementele constitutive necesare pentru a atrage răspunderea penală.

Legea penală mai favorabilă. întrucât furtul în scop de folosinţă se sancţionează cu o pedeapsă ale cărei limite sunt reduse cu o treime faţă de cele prevăzute pentru furtul simplu sau calificat, după caz, mai favorabilă este incriminarea faptei în noul Cod penal.
Răspunde
 
# coca i 08-August-2015
Am un magazin cu autoservire, intr-o seara o individa a intrat in unitate in decurs de o ora de 3 ori si de fiecare data si-a umplut geanta cu produse pe care le transfera din cos in geanta.Totul a fost surprins de camerele de supraveghere.Unde trebuie s-o incadrez dupa noul cod penal tinand cont ca este vorba de furt calificat in forma continuata?multumesc
Răspunde
 
# Ricarda Adam 27-Iulie-2016
Furt, art. 228 NCP, dar dvs. ajunge sa faceti plangerea penala - de incadrarea exacta se ocupa politistul / procurorul.
Răspunde
 
# defara 04-Februarie-2014
Corespondența cu vechiul Cod Penal (1969): art. 208 alin. (4): „Furtul. (...) (4) De asemenea, constituie furt luarea în condiţiile alin. (1) a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept".
Răspunde