Art. 256 Noul Cod Penal Tulburarea de posesie Distrugerea şi tulburarea de posesie

CAPITOLUL V
Distrugerea şi tulburarea de posesie

Art. 256

Tulburarea de posesie

(1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, prin violenţă sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 256 Noul Cod Penal Tulburarea de posesie Distrugerea şi tulburarea de posesie
# Ricarda Adam 27-Iulie-2016
Incriminând fapta de tulburare de posesie, legiuitorul noului Cod penal a ales să renunţe la sancţionarea penală a faptei de tulburare de posesie în formă simplă reglementată în Codul penal din 1969. De asemenea, nu mai este reţinută varianta agravată a săvârşirii faptei de două sau mai multe persoane împreună.

Noua incriminare a infracţiunii de tulburare de posesie preia elementele constitutive ale variantei agravate prevăzute de art. 220 alin. (2) CP 1969.

Deosebiri există şi în privinţa regimului sancţionator.

Tot un element de diferenţiere îl constituie şi punerea în mişcare a acţiunii penale la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, spre deosebire de vechea reglementare, în care acţiunea penală pentru infracţiunea de tulburare de posesie era declanşată din oficiu. în privinţa stingerii acţiunii penale, deosebirea constă în faptul că, potrivit noului Cod penal, operează retragerea plângerii, pe când, în conformitate cu Codul penal din 1969, numai împăcarea părţilor reprezenta modalitatea prin care acestea dispuneau asupra acţiunii penale.

Legea penală mai favorabilă. Cu privire la condiţiile de incriminare, noul Cod penal are o reglementare mai favorabilă, deoarece renunţă la incriminarea faptei în forma tip şi la varianta agravată a săvârşirii faptei de două sau mai multe persoane împreună.

în ceea ce priveşte condiţiile de sancţionare, de asemenea, noul Cod penal constituie legea mai favorabilă, de vreme ce pentru aceeaşi faptă prevede limite reduse ale pedepsei închisorii şi, alternativ, posibilitatea sancţionării ei cu amendă. Astfel, noul Cod penal prevede o pedeapsă ce constă în închisoarea de la 1 la 5 ani sau amenda, pe când Codul penal din 1969 sancţiona aceeaşi faptă cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Şi aspectele procesuale imprimă un caracter favorabil noii reglementări a infracţiunii de tulburare de posesie, care nu mai este urmărită din oficiu, ci la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Răspunde
 
# axinte viorica 28-Martie-2014
ce trebuie sa fac in urmatoarea situatie -am un teren intabulat cu precizarile de rigoare , adica vecini suprafata etc .Precizez ca este vorba despre un teren obtinut ca urmare a unui proces de succesiune .Insa , un frate de-al meu care nu este intabulat pe terenul alaturat si-a facut gard pe terenul meu luandu-mi cam 10 din latimea acestuia si inchizandu-mi si trecerea /intrebare ce trebuie sa fac in aceasta situatie ,fiindca el sustine sus si tare ca bucata aceea este a lui desi nu are acte si ,desi intabularea mea s-a facut prin expertul care a masurat terenul in cauza cu ocazia succesiunii .Astept raspuns .
Răspunde
 
# Ionescu 15-Aprilie-2015
parerea mea este ca trebuia sa- i faci plângere penală in baza articolului de mai sus nu știu dacă acum e prea târziu, depinde si când a făcut tulburarea de posesie
Răspunde
 
# defara 04-Februarie-2014
Corespondența cu vechiul Cod Penal (1969): art. 220: „Tulburarea de posesie. (1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. (2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) se săvârşeşte prin violenţă sau ameninţare ori prin desfiinţarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. (3) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) se săvârşeşte de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani. (4) împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală”.

Legislaţie conexă: art. 46 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată (M. Of. nr. 83 din 7 februarie 2013).
Răspunde