Art. 296 Noul Cod Penal Purtarea abuzivă Infracţiuni de serviciu

CAPITOLUL II
Infracţiuni de serviciu

Art. 296

Purtarea abuzivă

(1) Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

(2) Ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe săvârşite în condiţiile alin. (1) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Art. 296 Noul Cod Penal Purtarea abuzivă Infracţiuni de serviciu

Comentarii despre Art. 296 Noul Cod Penal Purtarea abuzivă Infracţiuni de serviciu

     

# defara 04-Februarie-2014
Corespondența cu vechiul Cod Penal (1969): art. 250: „Purtarea abuzivă. (1) întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană, de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. (2) Ameninţarea săvârşită de către un funcţionar public, în condiţiile alin. (1), se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (3) Lovirea sau alte acte de violenţă săvârşite de către un funcţionar public, în condiţiile alin. (1), se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (4) Vătămarea corporală săvârşită de către un funcţionar public, în condiţiile alin. (1), se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani. (5) Vătămarea corporală gravă săvârşită de către un funcţionar public, în condiţiile alin. (1), se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani”.
Răspunde
 
# Cristian 02-Octombrie-2014
Începând cu februarie 2012, o doamnă profesoară a început, continuat și amplificat mai multe fapte de purtare abuzivă față de fiul meu prin proferarea de amenințări, etichetări și ținerea constantă a acestuia într-o stare de temere și stres.
Urmare a comportamentului doamnei profesoare am prezentat verbal, la finele anului școlar 2012, 2013 și 2014, împreună cu soția mea, către conducerea Colegiului, problemele cu doamna profesoară și escaladarea comportamentului reprobabil a acesteia în relația profesională ce ar fi trebuit să o aibă cu fiul meu.
Pentru a evita pe viitor ca fiul meu să fie nedreptățit și traumatizat psihic de doamna profesoară am solicitat verbal de fiecare dată către conducerea instituției de învățământ, mutarea fiului meu ori găsirea unei alte soluții să fie obturată posibilitatea doamnei profesoare să-mi nedreptățească fiul, să-și descarce asupra lui frustrările și formele de comportament neprofesionale și moral degradante pentru calitatea dumneaei de profesor.
Urmare a dialogurilor purtate, de fiecare dată, conducerea Colegiului ne-a comunicat imposibilitatea mutării fiului nostru.
Conștient de neșansa fiului meu în întreaga complexitate a problemei și urmare a discuțiilor din familie am concluzionat 2 posibile cauze reale ale conflictului: ori fiul meu în cei 3 ani în mod constant nu învață, este indisciplinat, impertinent, face absențe și doamna profesoară are dreptate; ori, problema constă în comportamentul profesoarei.
În cadrul orelor de curs profesoara a făcut vorbire de existența unor plângeri către conducerea colegiului precum și către Inspectoratul Școlar Județean, plângeri soluționate mereu în favoarea dumneaei ori neînregistrate pentru soluționare.
În consecință, am achiziționat un dispozitiv de înregistrare audio-video în formă de pix pe care l-am predat fiului meu pentru realizarea unor înregistrări a orelor de clasă ținute de doamna profesoară. Vizualizarea înregistrărilor s-a făcut doar în familie și am conștientizat de-a lungul timpului realitatea întregii problematici.
Noul Cod Penal prevede la art. 226, Violarea vieţii private:
4) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită:
a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;
c) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni;
d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.

Este deschis dosar în acest moment pentru purtare abuzivă, aflat în curs de cercetare penală.

În data de 26.09.2014, doamna profesoară a luat din buzunarul de la piept a sacoului fiului meu, fără acceptul acestuia, pixul (dispozitiv de înregistrare audio-video), a făcut o copie într-un calculator folosit de aceasta, a materialului audio-video existent, a solicitat prezența poliției în instituția de învățământ și a predat pixul conducerii Colegiului.
În data de 29.09.2014, conducerea colegiului ne-a comunicat faptul că există un regulament intern prin care se interzice filmarea, fotografierea sau înregistrarea în incinta Colegiului, aspect nereal din studierea respectivului regulament intern.
Observ inducerea din partea conducerii colegiului, precum și din partea organelor de anchetă a sentimentului de vinovăție către partea vătămată pentru filmările făcute, coroborat cu presiunile verbale ale profesoarei incriminate față de toți elevii dumneaei că vor avea de a face cu ea dacă au curajul să semneze petiții ori să facă declarații în fața organelor de anchetă.
În contextul inexistenței altor declarații incriminante datorită temerilor pentru viitoare repercusiuni, inacceptarea conducerii școlii de a schimba respectiva profesoară de la clasa, posibilitatea neacceptării ca probe a înregistrărilor făcute, singurele de altfel care demonstrează săvârșirea faptei de purtare abuzivă, mă îndreptățește să apelez la mediatizarea problemei?
Care sunt riscurile juridice privind punerea pe Facebook ori în media a momentelor ce probează purtarea abuzivă.
Răspunde
 
# cristian 06-Octombrie-2014
va rog sa-mi scoateți postarea de mai sus. va rog urgent.
Răspunde