Art. 298 Noul Cod Penal Neglijenţa în serviciu Infracţiuni de serviciu

CAPITOLUL II
Infracţiuni de serviciu

Art. 298

Neglijenţa în serviciu

Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Art. 298 Noul Cod Penal Neglijenţa în serviciu Infracţiuni de serviciu

Comentarii despre Art. 298 Noul Cod Penal Neglijenţa în serviciu Infracţiuni de serviciu

     

# defara 04-Februarie-2014
Corespondența cu vechiul Cod Penal (1969): art. 249 alin. (1): „Neglijenţa în serviciu. (1) încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă”.
Răspunde