Art. 298 Noul Cod Penal Neglijenţa în serviciu Infracţiuni de serviciu

CAPITOLUL II
Infracţiuni de serviciu

Art. 298

Neglijenţa în serviciu

Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 298 Noul Cod Penal Neglijenţa în serviciu Infracţiuni de serviciu
# Ricarda Adam 27-Iulie-2016
Neglijenţa în serviciu prevăzută în art. 298 NCP are un conţinut asemănător cu cel al incriminării cu aceeaşi denumire marginală, înscrisă la art. 249 CP 1969, text normativ care reprezintă corespondentul infracţiunii examinate.

Fiind o infracţiune de serviciu, obiectul juridic rămâne neschimbat, iar subiectul activ calificat prin calitatea de „funcţionar public". De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 308 NCP, subiect activ al infracţiunii poate fi şi persoana asimilată funcţionarului public sau o persoană care exercită o însărcinare în cadrul oricărei persoane juridice.

La fel ca în reglementarea anterioară, infracţiunea de neglijenţă în serviciu constă, în esenţă, în încălcarea unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, încălcare care a produs una dintre consecinţele arătate în textul de incriminare.

Legat de urmarea imediată a faptei, se constată ca s-au produs aceleaşi modificări ca şi în cazul infracţiunii de abuz în serviciu, respectiv a fost înlăturată dintre urmările alternative „o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau instituţii de stat ori al unei alte unităţi..." şi a fost reformulată urmarea constând în producerea unei vătămări, expresia nou-introdusă fiind „o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice".

Potrivit dispoziţiilor art. 309 NCP, infracţiunea de neglijenţă în serviciu este mai gravă atunci când s-au produs consecinţe deosebit de grave, adică o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei.

Legea penală mai favorabilă. în cazul variantei tip, legea veche este mai favorabilă, întrucât prevede un regim sancţionator mai blând, în timp ce, pentru varianta agravată, mai favorabilă este legea nouă.
Răspunde
 
# defara 04-Februarie-2014
Corespondența cu vechiul Cod Penal (1969): art. 249 alin. (1): „Neglijenţa în serviciu. (1) încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă”.
Răspunde