Art. 38 Noul Cod Penal Concursul de infracţiuni Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni

CAPITOLUL V
Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni

Art. 38

Concursul de infracţiuni

(1) Există concurs real de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracţiuni şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni.

(2) Există concurs formal de infracţiuni când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor infracţiuni.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 38 Noul Cod Penal Concursul de infracţiuni Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
# Dana Toma 29-Noiembrie-2015
NCP precizează expres în cadrul definiţiei privind concursul real că acesta este realizat prin acţiuni sau inacţiuni distincte, subliniind astfel diferenţa faţă de concursul formal (cunoscut şi ca ideal).

Pentru a se reţine existenţa concursului de infracţiuni trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 1. să fie săvârşite două sau mai multe infracţiuni în ţară sau în străinătate (cel puţin două fapte trebuie să întrunească cele trei trăsături esenţiale ale infracţiunii); 2. toate infracţiunile să fie săvârşite de aceeaşi persoană, indiferent de calitatea acesteia (autor, instigator sau complice); 3. infracţiunile să fie săvârşite înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive pentru vreuna dintre ele; 4. pentru cel puţin două dintre infracţiunile săvârşite să nu existe o cauză de împiedicare a punerii în mişcare sau a exercitării acţiunii penale.

Conform art. 551-552 NCPP, o hotărâre de condamnare este definitivă atunci când nu mai poate fi atacată prin intermediul căii ordinare de atac a apelului.
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal:

Art. 10. Tratamentul sancţionatoral pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă.

Corespondența cu vechiul Cod Penal (1969): art. 33: „Concursul de infracţiuni. Concurs de infracţiuni există: a) când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs chiar dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni; b) când o acţiune sau inacţiune, săvârşită de aceeaşi persoană, datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmărilor pe care le-a produs, întruneşte elementele mai multor infracţiuni”.
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Noul Cod penal nu prezintă diferenţe față de vechiul Cod Penal sub aspectul condiţiilor de existenţă, însă instituie sancţionarea concursului potrivit sistemului cumulului juridic cu spor obligatoriu şi fix.
Răspunde